Våre prinsipper

Vi fokuserer på produksjonsdyr, og hovedsakelig industrielt husdyrhold. Vi mener at oppdrett av dyr for kjøtt, egg, melk og pels forårsaker store lidelser, spesielt på grunn av det store antallet dyr som er involvert.

Vi oppmuntrer mennesker til å redusere forbruket av animalske produkter et steg av gangen. Vi mener at alle tiltak for å redusere lidelse er verdifulle, og ønsker ikke å fremmedgjøre de som ikke er klare til å følge en helt vegansk livsstil. Vi ønsker å få med flest mulig mennesker til å stå opp for dyrene. Vi ønsker å snakke et språk som våre foreldre ville forstått.

Vi introduserer det plantebaserte kostholdet som enkelt, variert og velsmakende. Vi ser på kostholdet som en etisk inspirert måte å spise på, og betrakter eventuelle helsefordeler som en bonus. Vi vil vise at redusert bruk av animalske produkter ikke betyr at man må gi opp de smakene som man alltid har elsket.

Vi ser på folk som våre medspillere, ikke våre fiender. Vi angriper ikke f.eks. vegetarianere eller folk som kjøper “økologisk” kjøtt. Hvis folk ikke deler vår overbevisning, ønsker vi heller å prøve å engasjere dem i en meningsfull samtale. Vi prøver alltid å se på den lyse siden, og ikke starte konflikter. I et samfunn der folk flest konsumerer animalske produkter uten å gi det noen ettertanke, er det en seier å overbevise en enkelt person til å ta et skritt i riktig retning.

Vi forholder oss til vitenskapelige kilder. Vi stoler bare på respektable kilder. Etter vår mening er sannheten vårt viktigste verktøy mot industrielt husdyrhold. Hvis vi hadde benyttet useriøse kilder eller feilinformasjon ville vi mistet vår troverdighet, noe som ville vært uheldig for dyrene. Vi bruker ikke feilinformasjon, selv om vi i øyeblikket tror det vil være hjelpsomt.

Vi tror på effektiv aktivisme. Vi leser og studerer mye, slik at vi vet hvordan vi kan nå ut til mennesker på en mest mulig effektiv måte. Hvis vi bestemmer oss for at vår opprinnelige strategi ikke er den beste vil vi gå over til andre fremgangsmåter, dersom de viser seg å være mer effektive. Vi tviholder ikke på framgangsmåter bare fordi “vi alltid har gjort det på denne måten”. Vi prøver alltid å fornye og forbedre måten vi arbeider på.

Vi endrer våre meninger når vi kommer over nye bevis, og vi vil prøve vårt beste for å unngå å være dogmatisk. Vi vil ikke være fiendtlig innstilt til ulike meninger, og vi vil prøve å bedømme dem på et rettferdig grunnlag, ved å bruke fornuft og bevis.

Vi husker på at vårt mål er å hjelpe dyrene mest mulig, ikke å få flest mulig mennesker til å bli veganere. Vi er pragmatiske i alle metodene og tiltakene for å nå dette målet, og prøver å finne de mest effektive måtene å nå ut til flere mennesker på. Vi stiller spørsmål ved handlingene våre for å finne ut hvilke handlinger som vil være til mest nytte for dyrene.

Vi tilpasser vårt arbeid til de målene vi setter. Vi handler ikke på impuls. Først setter vi mål, deretter bestemmer vi oss for hva som vil være den beste måten å oppnå dem på.

Vi er åpne.  Vi forklarer til andre medlemmer hvorfor vi gjør det vi gjør, og har ingen hemmeligheter innad i organisasjonen. Vi forsøker også å være så åpne som mulig for de utenforstående, for at vi skal bli sett på som troverdige. Vi kjemper for dyrene, og har i motsetning til kjøttindustrien ingenting å skjule!

Vi tar sjanser. Vi er villige til å prøve ut uvanlige metoder, fordi vi vet at vi ikke kan oppnå gode resultater uten å ta sjanser. Vi vet at vi vil mislykkes mange ganger, men hvis vi ikke prøver i det hele tatt vil vi heller aldri lykkes.

Animal Insight Norway er din organisasjon. Vi antar at dersom vi er enige om ovennevnte forhold, trenger vi ikke å be om tillatelse for hver gang vi ønsker å gjøre noe. Vi tar beslutninger ved å bruke sunn fornuft, med hensyn til dyrenes velferd (og hele organisasjonen).