Vårt arbeid

Animal Insight Norway ble grunnlagt i november 2016 etter ønske om å starte en organisasjon med hovedfokus på dyr i matindustrien, grunnet det store antall dyr som er involvert. Organisasjonen søker å stadig effektivisere arbeidet for dyrene, og kontinuerlig vurdere om vår strategi er den mest effektive. Vi er fortsatt en ny organisasjon i utvikling.

Les mer om vårt arbeid i årsrapportene:

Årsrapport 2017