Visjon & verdier

Visjon

Animal Insight: Et verdig liv – for alle individer.

Animal Insight jobber for en framtid uten utnyttelse av dyr. Hvert eneste dyr har følelser og fortjener et liv uten smerter og lidelse. Animal Insight støtter rettferdighet for hver eneste av dem.

Misjon & verdier

1. Om Animal Insight Norway og verdier

Animal Insight Norway satser på en framtid uten utnyttelse av dyr, men er en politisk nøytral organisasjon. Vi distanserer oss fra all ekstremisme slik som høyreekstreme posisjoner, organisasjoner og partier. Animal Insight Norway er uavhengig av en bestemt religiøs eller spirituell retning. Organisasjonen støtter ikke diskriminering på bakgrunn av art, kjønn, etnisitet, seksuell legning eller alder, og vil ikke bruke arbeidsmetoder som innebærer en slik diskriminering.

2. Mål

Animal Insight Norway sin overordnede oppgave er å fremme dyrs rettigheter på en faktabasert måte, herunder:
a) Fungere som et inkluderende samlingspunkt for dyrerettighetsaktivister og inspirere og motivere flere til å bli aktive.
b) Være en kunnskapsbasert informasjonsportal og en synlig aktør i ulike medier.
c) Organisere ulike oppsøkende aktiviteter som f.eks. foredrag, stands, filmvisninger og andre typer arrangementer.
d) Øke interesse i plantebasert, dyrevennlig mat.

3. Arbeidsmetoder

Animal Insight Norway ønsker å basere alle uttalelser på et vitenskapelig og rasjonelt grunnlag. Vi avviser enhver form av vold og støtter ikke voldelige aksjoner, arbeidsformer eller ytringer. Animal Insight Norway ønsker å formidle saklig og fornuftig informasjon. Organisasjonen jobber på en åpen og løsningsorientiert måte.

 

Alle som identifiserer seg med Animal Insight Norways visjon, misjon og verdier er velkommen til å engasjere seg hos oss!