Fakta

40% av norske høns lever fortsatt i bur,
og i enkelte bur lever opptil 50 høner.

Kilde: Nortura: Eggproduksjon i Norge

 

 

71 149 312 dyr ble drept i norsk kjøttproduksjon i 2016.
Det betyr at det ble drept 135 dyr i minuttet.

Kilde: Nortura: Statistisk sentralbyrå (2017): Kjøttproduksjon

 

 

I 2015 ble det omsatt 1,38 millioner tonn fisk og skalldyr fra norske oppdrettsanlegg.
At Statistisk Sentralbyrå oppgir dette tallet i vekt og ikke antall drepte individer viser
hvordan fisk og skalldyr blir fremstilt som produkt i stedet for levende vesen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2016): Akvakultur, 2015, endelige tall

 

 

Det mest vanlige er at kyllinger slaktes når de bare er 28 til 32 dager gamle.

Kilde: Nortura: Fjørfehold i Norge

 

 

 

I gjennomsnitt får norske kyr 2–3 kalver før de blir slaktet og byttet ut med yngre kyr.
Morsmelka de produserer er det mennesker som får.

Kilde: Geno SA (2014): Karakteristikk hos NRF

 

 

 

I Norge finnes det totalt ca 4 millioner høner til enhver tid fordelt på rundt 500 gårdsbruk.

Kilde: Nortura: Eggproduksjon i Norge