Visste du…?

40 % av hønene i Norge lever i bur. I noen bur er det opptil 50 høner.

71 149 312 dyr vart drept i norske kjøtproduksjon i 2016. Det betyr at det vart drept 135 dyr i minuttet.

I 2015 vart det omsatt 1,38 millionar tonn fisk og skalldyr frå norske oppdrettsanlegg. At Statistisk Sentralbyrå oppgir dette talet i vekt og ikkje antal drepte individ, viser korleis fisk og skalldyr blir framstilt som produkt i staden for levande vesen.

Det mest vanlige er at kyllinger slaktes når de bare er 28 til 32 dager gamle.

I gjennomsnitt får norske kyr 2 - 3 kalver før de blir slaktet og byttet ut med yngre kyr. Morsmelka de produserer, er det mennesker som får.

I Norge finnes det totalt ca. 4 millioner høner til enhver tid, fordelt på rund 500 gårdsbruk.